دسته بندیفعالیت‌های اجتماعی و بشر دوستانه

زندگی آرام در یک جامعه متمدن زمانی امکان‌پذیر است که همه انسان‌ها رفاه نسبی و آرامش روحی داشته باشند. کمک به همنوع و یاری رساندن به دیگران یکی ازراه‌های ساختن جامعه سالم است.

مشترک خبرنامه شوید

پربازدیدها