++C - C برنامه نویسی

آموزش تصویری برنامه نویسی C و ++C – حلقه while در برنامه نویسی

آموزش تصویری برنامه نویسی C و ++C - حلقه while در برنامه نویسی

آموزش تصویری برنامه نویسی C و ++C – حلقه ها در برنامه نویسی

در این فیلم آموزشی شما با حلقه ها آشنا خواهید شد. با استفاده از حلقه ها شما می توانید یک سری کار رابه اندازه مورد نیاز با استقاده از بر قرار بودن شرطی، تکرار کنید.

برای مثال در دستور While با یک شرط یا یک عبارت کارهایی را برای ما انجام می دهد تا زمانیکه شرط و یا عبارت ما بر قرار باشد.

زمانی که از حلقه ها در برنامه نویسی استفاده می کنید باید سه مورد را در نظر یگیرید

  • شرط پایانی 
  • بدنه حلقه
  • شمارنده حلقه

زمانی که از حلقه ها استفاده می کنید این ۳ مورد باید در حلقه ها باید در نظر گرفته شود.

با تشکر فراوان از استاد  “ کیارش بازرگان ”

دانلود فیلم آموزشی

پیروزباشید، طراح باشی


پیروز باشید!
طراح باشی

مشترک خبرنامه شوید

پربازدیدها