دسته بندیاقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی نه فقط یک مفهوم اقتصادی و اجتماعی است، بلکه باید به صورت یک فرهنگ در ایران نهادینه شود. در طراح‌باشی روش‌های روز دنیا در زمینه صرفه‌جویی در منابع و فرهنگ استفاده صحیح از انرژی‌ها آموزش داده می‌شود. با فراگیری این آموزش‌ها و انجام آنها توسط همه افراد جامعه،‌ می‌توانیم فردایی روشن برای فرزندان خود بسازیم.

مشترک خبرنامه شوید

پربازدیدها