دسته بندیآموزش شهروندی و فرهنگ اجتماعی

آموزش روش‌های تعامل و کمک به انسان‌ها در عصر مدرن و در قالب یک جامعه اخلاق محور و بررسی راه‌های رسیدن به زندگی مطلوب در یک جامعه ایده‌آل

مشترک خبرنامه شوید

پربازدیدها