لینوکس

کارهای که بعد از نصب Elementary OS باید انجام داد

کارهای که بعد از نصب Elementary OS باید انجام داد

فیلم آموزشی کارهای که بعد از نصب Elementary OS باید انجام داد

این فیلم آموزشی به شما نکاتی را یاد آور می شود که بعد از نصب  Elementary OS باید انجام دهید.این نکات ممکن است ساده باشند اما نباید از آنها ساده گذشت.این فیلم آموزشی ۱۴ دقیقه ای به شما نشان خواهد داد که بعد از نصب سیستم عامل Elementary OS چه نرم افزار های را باید به چه شکلی بروی سیستم عامل خود نصب کنید.

کارهای که بعد از نصب Elementary OS باید انجام داد
کارهای که بعد از نصب Elementary OS باید انجام داد

این نکات از به روز کردن سیستم عامل شروع می شود و سپس به نصب نرم افزارهای مورد نیاز  می پر