آموزش شهروندی و فرهنگ اجتماعی آموزش‌های عمومی

چگونه پارک دوبل کنم

فیلم آموزش پارک دوبل
فیلم آموزش پارک دوبل

هر چقدر هم که قیمت بنزین و خودرو گران شود و ابعاد ماشین‌ها کوچک شود و پارکینگ‌های چندطبقه ساخته شود، انگار مشکل پیدا کردن جای پارک حل شدنی نیست.

تازه اگر خوش شانس هم باشید و زودتر از بقیه بجنبید، فقط می توانید یک جای پارک پیدا کنید که تنها چند سانتیمتر از ماشین شما بزرگ‌تر است. مشکل وقتی حادتر می شود که شما هنوز  برای پارک کردن ماشین کمی مشکل داشته باشید. اگر اینطور  است، بهتر است با خودتان رو راست باشید و  فیلم آموزش پارک دوبل را با دقت نگاه کنید.

فیلم آموزش پارک دوبل تصویری

اگر شما ماشین دارید و معمولا رانندگی می‌کنید، یهتر است مطلب مثل حرفه‌ای‌ها لاستیک عوض کنید