دسته‌بندی نشده

چگونه در زندگی و کار به تعادل برسیم؟

تعادل در زندگی و کار
تعادل در زندگی و کار

یکی از سخت ترین کارها بدست آوردن تعادل در زندگی و کار است. مخصوصا وقتی وسط انجام یک پروژه هستید یا دارید کار جدیدی رو آماده میکنید، “نه” گفتن به فرصت ها ای که میدونید فقط یکبار به سراغتون میان سخته. همچنین گاهی بیشتر ساعت های شبانه روز رو پشت میز و مشغول انجام کارهایی که دوستشون نداریم میگذرونیم.

من فکر میکنم راه حل هایی برای این مشکل وجود داره، اول از همه ما باید از خودمون بپرسیم که آیا کاری رو که در حال حاضر انجام میدیم دوست داریم یا نه و آیا آخر هر روز از خودمون و کارهایی که در طول روز انجام دادیم راضی هستیم؟ برای من