مدیریت و رهبری

مدیران موفق چگونه با کارمندان ارتباط برقرار می‌کنند؟

مدیران موفق چگونه ارتباط خود و کارمندان را کنترل می‌کنند

به عنوان یک مدیر، اگر رفتار کارمندان خود را زیر نظر داشته باشید، خواهید فهمید که اغلب فعالیت‌های آن‌ها براساس نیازها و علایق خود آن‌ها است نه طبق علایق شما. مدیر کاربلد نباید اهداف و نظرات شخصی خود را بر اهداف گروه، غالب و  یا اعضا را مجاب به انجام کاری برخلاف میل باطنی آن‌ها کند. به‌جای آن باید کاری انجام دهد که اعضا، ارتباطی معنادار بین ایده‌ی رئیس و نیازها و علایق شخصی خود