مدیریت و رهبری

راهکارهایی برای اثربخشی موثر در مدیریت

راهكارهايي برای اثربخشی موثر در مديريت

چگونه در هر شرایطی از پس مدیریت برآییم؟

عموماً مدیران تازه‌کار و جوان این سؤال را از من می‌پرسند و درصدد آن هستند که راهنمایی‌های مربوط به آن را به‌کار گیرند ولی راه و روش به‌کار گرفتن آن را نمی‌دانند.
نکته مسرت‌بخشی که شاید بخواهید بشنوید این است که در هر شرایطی توان مدیریت را دارید. نیازی به القاب و تعریف‌های کارکنان ندارید. نیازی به پست فوق‌العاده ای ندارید. همچنین نیازی هم به مدارک آکادمیک نخواهید داشت. همه‌ی آن چیزی که برای احراز پست مدیریت نیاز دارید، اشتیاق به رهبری و تمایل به آموختن است. کلید این کار، قدرت تاثیرگذاری است.

راهکارهایی برای مدیریت موثر

image

رهبری کردن، در توانایی تأثیرگذاری خلاصه می‌شود

شاید قبلاً این را شنیده باشید ولی توانایی شما در تأثیرگذاری روی دیگران و متقاعد کردن آنان، کلید اصل