++C - C برنامه نویسی

آموزش تصویری برنامه نویسی ++C و C – حل تمرین

آموزش تصویری برنامه نویسی ++C و C - حل تمرین

آموزش تصویری برنامه نویسی ++C و C – حل تمرین

در این فیلم آموزشی برنامه ای که در یک امتحان سوال شده بود به طور کامل توضیح داده می شود همچنین به خطا یابی برنامه ای از پیش نوشته شده می پردازید.

سوال این امتحان به شرح زیر بود:

۲ عدد صحیح به صورت  A و B را دریافت کند و نسبتشان را به صورت عدد اعشاری چاپ کند.

توجه داشته باشید برای اینکه در برنامه نویسی موفق شوید باید به صورت مداوم تمرین برنامه نویسی کنید در غیر اینصورت نمی توانید در برنامه نویسی موفق شوید.

با تشکر فراوان از استاد  “ کیارش بازرگان ”

دانلود فیلم آموزشی

پیروزباشید، طراح باشی


پیروز باشید!
طراح باشی

مشترک خبرنامه شوید

پربازدیدها