++C - C برنامه نویسی

آموزش تصویری برنامه نویسی ++C و C – تمرین رشته ها

آموزش تصویری برنامه نویسی ++C و C - تمرین رشته ها

آموزش تصویری برنامه نویسی ++C و C – تمرین رشته ها

این فیلم آموزشی،ادامه کار و تمرین رشته در برنامه نویسی می باشد. این فیلم دارای توضیحاتی از مسائل فیلم های قبل نیز می باشد تا شما بهتر مسائل رشته را حل نمایید.

در زبان سی از عبارت اشاره‌ گر به رشته برای توصیف اشاره‌گری که به اولین بایت (پایینترین آدرس) یک رشته اشاره می‌کند، استفاده می‌شود. در سی، از اشاره‌گرها برای ارسال رشته‌ها به توابع استفاده می‌شود. در مستندات اغلب واژه رشته به معنی اشاره‌گر به رشته است.

با تشکر فراوان از استاد  “کیارش بازرگان ”

دانلود این فیلم آموزشی

پیروزباشید، طراح باشی


پیروز باشید!
طراح باشی

مشترک خبرنامه شوید

پربازدیدها