++C - C برنامه نویسی

آموزش تصویری برنامه نویسی C و ++C – تعریف متغیر و دستورات شرطی

آموزش تصویری برنامه نویسی C و ++C - تعریف متغیر و دستورات شرطی

آموزش تصویری برنامه نویسی C و ++C – تعریف متغیر و دستورات شرطی

این فیلم آموزشی از نحوه تعریف متغیر شروع می شود و  تا نحوه استفاده از دستور IF  و Else ادامه دارد.

در یک تعریف ساده از دستورات شرطی، می توان گفت که با آنها وجود یا عدم شرطی را بررسی می کنیم و بر اساس مثبت یا منفی بودن پاسخ ارزیابی شرط، مطابق با خواست و نیازمان، کاری را انجام می دهیم.

با تشکر فراوان از استاد  “ کیارش بازرگان ”

دانلود فیلم آموزشی

پیروزباشید، طراح باشی


پیروز باشید!
طراح باشی

مشترک خبرنامه شوید

پربازدیدها